Kadeřnictví

Hledáme pokračovatele 20tileté tradice kadeřnických služeb v našich prostorách. K dispozici moderně vybavený plně klimatizovaný salon s 6 obsluhami, 3 mycími boxy, recepcí a zázemím pro personál.

Začněte podnikat na ověřené adrese!